Wie zijn wij

 

Bij Grafimedia Praag kun je terecht voor:

 

• Cursus
Meer en meer spelen computers een rol in het dagelijkse leven, en belangrijker nog, zijn ze voor mensen met een lichamelijke beperking een niet meer weg te denken hulpmiddel. Maar niet iedereen heeft genoeg kennis of ervaring om de mogelijkheden van de pc optimaal te benutten. Omdat de organisatie van de werkzaamheden binnen Praag erop gericht is dat deelnemers zo zelfstandig mogelijk werken aan een opdracht, is een aparte opleidingsruimte in gebruik genomen. Deze voorziening is ervoor gemaakt een groep belangstellenden doelgericht en volwaardig op te leiden, zodat men zich kan voorbereiden op het doorstromen naar één van de andere afdelingen of te werken aan een ander doel dat men zich gesteld heeft.
• DTP (Desk Top Publishing)
Deze afdeling verzorgt het opmaken en ontwerpen van alles wat met druk- en printwerk te maken heeft. Met o.a. de professionele programma’s van Adobe werkt men aan logo’s, huisstijlen, presentaties etc. Voor boekjes, jaarverslagen, kranten e.d. worden ook foto’s en andere afbeeldingen bewerkt, tabellen gemaakt en tekst opgemaakt.
Webdesign
Naast complete websites wordt hier ook gewerkt aan beeldschermproducties, flash-animaties en banner-ontwerp. Hiervoor wordt o.a. het Macromediapakket gebruikt. Dit werkt volgens het principe “What you see is what you get”.
Databeheer
Op deze afdelingen worden allerlei administratieve diensten verricht. De tekstverwerkers zorgen onder meer voor het digitaliseren van toetsen voor het ROC van Twente. Verder verzorgt men de ledenadministratie voor diverse sportverenigingen en bijvoorbeeld het printen en verzenden van mailingen, etikettenbestanden, presentielijsten e.d.

• Kwaliteitstoets

InteraktContour laat periodiek cliëntenraadplegingen uitvoeren door het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap.

 

#