WordPress Tutorials

     Klik op de Tekst om de Les te bekijken.

Klik hier eerst voor instructies om de WordPress Lessen  duidelijk te kunnen bekijken.
Een nieuwe Pagina toevoegen  Een nieuwe Gebruiker toevoegen
Een pagina aan het Menu toevoegen  Een Contact pagina aanmaken  
Widget wat is dat  Plugins installeren en gebruiken
Nieuw Thema installeren en activeren  WordPress Updaten                    
Media uploaden en gebruiken    Link toevoegen                            
Leden pagina met wachtwoord  Site Footer invullen en opmaken
#